Privacybeleid
CatLab Interactive bv

Versie 2.3
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 september 2021.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van CatLab Interactive bv. U dient zich ervan bewust te zijn dat CatLab Interactive bv niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

CatLab Interactive bv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Bezoeken van onze website

Als u onze website bezoekt kunnen uw er logbestanden van uw surfgedrag (uw IP-adres, uw browser, uw schermresolutie, etc.) opslagen worden door onze hosting partners. Deze gegevens worden verzameld ter optimalisatie van onze diensten en bescherming van onze website tegen aanvallen. Wij zullen deze informatie in géén geval delen met derden of proberen te koppelen aan uw persoonsgegevens.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mail, etc.) te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij verzamelen bovendien gegevens over deelname aan quizzen en quizzen die u zelf aanmaakt (‘User Generated Content’).

Al deze gegevens worden pas verzameld nadat u ons daartoe expliciet en ondubbelzinnig te toestemming hebt gegeven. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van CatLab Interactive bv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Externe organisatoren

Wanneer u tickets koopt voor evenementen georganiseerd door externe partijen worden uw contactgegevens gedeeld met de organisator van het evenement. Deze partijen verbinden zich er toe de data enkel te gebruiken voor doeleinden beschreven in dit privacy beleid.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van CatLab Interactive bv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Lees meer over het aanpassen van uw voorkeuren en/of uw toestemming in het cookiebeleid van Catlab Interactive bv.

Aankopen

Als u tickets koop en/of andere aankopen doet op onze website zullen wij de transactiegegevens bijhouden. We doen dit omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van CatLab Interactive bv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet delen met derden.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld anders dan in deze privacyverklaring wordt vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens van minderjarigen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@catlab.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw rechten

Procedure

Om gebruik te maken van deze rechten volstaat het om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens te sturen via email naar : privacy@catlab.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage (etc.) door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie of foto van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie of foto uw pasfoto, paspoortnummer en uw rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

U heeft ook de mogelijkheid om een verzoek of klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Transactionele berichten

We gebruiken uw contactgegevens om essentiële communicatie te sturen zoals orderbevestigingen, reservaties, etc. Deze communicatie is essentieel voor het gebruik van de site en enkel berichten met betrekking tot de aankoop / order / reservatie / ... zal op deze manier worden verstuurd.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van CatLab Interactive bv of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De gegevens verzameld via cookies kunnen geanonimiseerd gedeeld worden met externe partijen die het mogelijk maken een beter inzicht in het gebruik van de applicatie te krijgen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met de gegevens die u aan ons toevertrouwd.

Doorsturen buiten Europa

Wij zullen waar mogelijk de gegevens die verzameld worden via onze website bewaren op eigen servers van Catlab Interactive bv, of servers van een derde partij die in Europa gevestigd zijn.

Om onze diensten te optimaliseren kunnen wij gebruik maken van Google Analytics, Facebook Pixel en Leadfeeder. De doorgifte van uw surfgedrag aan deze Amerikaanse bedrijven wordt beschermd door gebruik te maken van modelcontractbepalingen, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. Wij zullen daarnaast steeds passende waarborgen treffen om bij doorgifte uw persoonsgegevens maximaal te beschermen, zoals het anonimiseren van uw IP-adres.

Meer informatie over het plaatsen van cookies bij het bezoek van onze website vindt u in het cookiebeleid van Catlab Interactive bv.

Voor bescherming tegen DDoS-aanvallen kunnen wij gebruik maken van het Amerikaanse Cloudflare. Wij zullen waar mogelijk gebruik maken van Europese data-centers van Cloudflare.

Voor alle andere gevallen waar het doorsturen van gegevens naar derde partijen in landen buiten de EER noodzakelijk is voor onze diensten zullen wij gebruik maken van modelcontractbepalingen, zoals opgelegd door de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Bewaartermijnen

Catlab Interactive bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

CatLab Interactive bv
Kerkstraat 7, 9820 Merelbeke
België
privacy@catlab.be
BE0547.572.126