Gebruikersvoorwaarden Events
CatLab Interactive bv

Versie 1.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 4 oktober 2019.

CatLab Interactive bv verkoopt tickets voor evenementen georganiseerd door zichzelf of door externe organisatoren. De verkoop van de tickets zijn gebonden aan de voorwaarden hierin beschreven.

Reservatie en betaling

Reservering

Een ticket is pas gereserveerd zodra de gebruiker naar de betaalpagina gaat. Vanaf dan wordt het ticket gedurende twee uur gereserveerd voor de gebruiker.

Betaling

CatLab Interactive bv biedt de gebruiker een reeks online betaalmethodes aan waarmee het ticket betaald kan worden. Als de gebruiker de betaling van het ticket niet binnen de twee uur uitvoert, vervalt de reservering en is het mogelijk dat een andere gebruiker de reservering inneemt.

Annulatie

In het onwaarschijnlijke geval dat een evenement geannulleerd wordt door de organisator worden alle tickets terugbetaald. Deze terugbetaling gebeurt enkel bij een volledige annulatie, niet bij een wijziging van het programma of een verplaatsing van het evenement.

Herroepingsrecht

De tickethouder heeft herroepeingsrecht en geen recht op terugbetaling, maar in samenspraak met de organisator kan dit in sommige situaties worden toegestaan.

Een tickethouder kan tot 14 dagen voor de start van het evenement een gemotiveerd verzoek tot terugbetaling sturen naar info@catlab.be. CatLab Interactive bv bekijkt samen met de organisator of een terugbetaling mogelijk is. Transactiekosten worden in dat geval nooit terugbetaald.

Locatie

Indien de organisator zich gedwongen ziet het evenement op een andere locatie te laten doorgaan worden tickets op vraag van de houder terugbetaald indien de nieuwe locatie meer dan 20km van de oorspronkelijk aangekondigde locatie ligt.

Veranderingen

Deze gebruikersvoorwaarden zijn afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze gebruikersvoorwaarden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze gebruikersvoorwaarden te raadplegen.

Communicatie en privacy

Zowel CatLab Interactive bv als de organisatoren van de evenementen houden zich aan het Privacybeleid dat u kan nalezen op https://accounts.catlab.eu/docs/nl/privacy.

Foto's en videos

Mogelijk worden op de evenementen foto en video opnames gemaakt. Wanneer je aan deze evenementen deelneemt, geef je de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.

Contactgegevens

CatLab Interactive bv
Kerkstraat 7, 9820 Merelbeke
info@catlab.be